GENIETEN IN ONZE THUIS
GASTRONOMIE OP Z’N BEST
MET ZORG VOOR JE GEKOZEN
BOEK JE TAFEL
PLAN JE BEZOEK
STEL JE VRAAG

WERKEN BIJ RESTAURANT PAULINE

Gentsesteenweg 178, 8500 Kortrijk
+32 (0)56 90 85 75info@restaurant-pauline.be

Praktisch

Restaurant Pauline ligt aan het centrum van Kortrijk, een stad met een rijk historisch verleden en een bruisend karakter die veel te bieden heeft:

Bed & Breakfast

Broel4
Broelkaai 4
8500 Kortrijk
www.broel.be

oYo
Hoveniersstraat 46
8500 Kortrijk
www.oyokortrijk.be

Hotel

Square Hotel
Groeningestraat 39
8500 Kortrijk
www.squarehotel.be

Hotel Messeyne
Groeningestraat 17
8500 Kortrijk
www.hotelmesseyne.be

Parkhotel
Stationsplein 2
8500 Kortrijk
www.parkhotel.be

Hotel Damier
Grote Markt 41
8500 Kortrijk
www.hoteldamier.be

Cultuur

Het vernieuwde Kortrijk heeft als centrumstad wel wat te bieden aan musea en voorstellingen:

Schouwburg Kortrijk
www.schouwburgkortrijk.be

Texture – Museum van Vlas en Textiel
www.texturekortrijk.be

Kortrijk 1302
www.kortrijk1302.be

Kunstencentrum Buda
www.buda.be

Maar er is nog zoveel meer dus zak gerust eens af.

Algemene verkoopsvoorwaarden: De factuur is contant betaalbaar te Gentsesteenweg 178 Kortrijk. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum, met vermelding van datum en nummer van de betreffende factuur. Bij niet-naleving van deze voorschriften mag Restaurant Pauline (BE 0795.136.219) het protest als onontvankelijk beschouwen. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 1% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 Euro als conventionele schadevergoeding. Restaurant Pauline BE 0795.136.219 behoudt het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen in geval van hogere werkelijk geleden schade. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere aanmanings- of inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en vallen afzonderlijk ten laste van de cliënt. Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk bevoegd. Feitelijke afwijkingen op bovenvermelde voorwaarden, welke de frequentie of duur ook moge zijn, kunnen in geen geval aanleiding geven tot wijziging van de voorwaarden, noch enig verworven recht ten voordele van de klant creëren.